ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Nadmorská výška: 450 m n.m.
Počet obyvateľov: 600
Rozloha: 470 ha

Vybavenosť obce:
kanalizácia
vodovod
plynofikácia

obchod a služby
reštauračné zariadenia
ubytovacie zariadenia
zdravonícke zariadenia

predškolské zariadenia
školské zariadenia
športovo-rekreačné zariadenia

Vzdialenosť od:
Levoča - 21 km
Spišské Podhradie - 5 km
Beharovce - 1,5 km
Žehra - 2,5 km