SÚČASNOSŤ

Spišská obec Granč-Petrovce je situovaná vo východnej časti Hornádskej kotliny, na úpätí pohoria Branisko v nadmorskej výške 450 m. V tesnej blízkosti obce sa nachádzajú významné historické pamiatky – Spišský hrad, Spišská kapitula a ranogotický kostolík v Žehre, ktoré sú zapísané v Zozname svetového kultúrneho dedistva UNESCO. Od okresného mesta – historickej Levoče, je vzdialená 21 km, dostupná je odbočením z hlavnej cesty 18 (E50) pri obci Beharovce. Výmera chotára je 470 ha a žije tu takmer 600 obyvateťov (stav v roku 2002).

Pri podrobnejšom štúdiu polohy obce musíme vysloviť obdiv i uznanie našim prapredkom – zakladateľom osady, za výber miesta, vhodného na usídlenie sa. Okrem miesta, na ktorom mala stáť osada (sídelná poloha), bolo potrebné mať územie s lesmi a pôdou pre polia a lúky (hospodárska poloha). Sídelná poloha, t.j. miesto, na ktorom obec stojí, je okrem malých výnimiek vždy pri prameňoch, potoku alebo rieke. To platí o obciach všeobecne, teda aj o obciach pod Braniskom, obec Granč-Petrovce nevynímajúc. Potok Branisko pretekajúci obcou, pred stáročiami tiekol iným korytom, situovaným o niečo vyššie ako dnes. Slúžil aj na náhon vodného mlyna, ktorý už zanikol. V súčasnosti je koryto potoka, nazývaného aj Dolný potok, čiastone regulované. Napriek tomu obci spôsobujú veľké škody prívaly vody, najmä po letných búrkach, častejšie v poslednom období.

Text: ObÚ Granč-Petrovce